Lid worden

Enthousiast geworden?

Wil je meer informatie of een keer langskomen? Leuk!
Stuur een e-mail naar rumourshaarlem@gmail.com

De eerste paar keer kun je vrijblijvend komen luisteren en/of meezingen. De dirigent neemt een korte stemtest af om te bepalen bij welke stemgroep je het best tot je recht komt, kijkt of je bij het koor past en adviseert het bestuur hierover. Het bestuur beslist vervolgens over plaatsing en maakt -indien nodig- een keuze uit de kandidaten. 

De leeftijd van nieuwe leden is in principe niet hoger dan 65 jaar; kandidaten onder de 60 krijgen voorrang. Vooral voor mannen gaan wij soepel om met deze leeftijdsgrenzen.
We hebben nl. altijd plek voor mannen!
Bij te grote belangstelling kan plaatsing op de wachtlijst volgen.

Bij plaatsing krijg je een proefperiode van 2 maanden. De jaarlijkse contributie bedraagt 260 euro.

Neem contact met ons op