Organistatie

Het bestuur van Rumours

Ruim een maand na de start van het koor werd Rumours op 16 november 1998 officieel een vereniging, met statuten en een huishoudelijk reglement. In de loop der tijd is Rumours een goed lopende vereniging geworden, waarin veel van de leden een actieve rol hebben. Onder andere in het driekoppig bestuur of in een van de commissies, zoals de concertcommissie of de koorweekendcommissie. In de jaarlijkse ledenvergadering worden de belangrijkste besluiten genomen.

Voorzitter
Marja Kreuk
023-5274866

Secretaris
Els Verkerk

Penningmeester
Mirjam Hendriks

Algemeen Lid
Wim Gerlagh

Neem contact met ons op